Krzysztof Kolibowski | Capital Legis – Kancelaria Prawno-Podatkowa

Krzysztof Kolibowski

Radca prawny

PRAWO KORPORACYJNE | FUZJE I PRZEJĘCIA | SPORY SĄDOWE

Specjalizuje się w prawie procesowym, gospodarczym i korporacyjnym, prawie umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów gospodarczych, handlowych, prawie nieruchomości, RODO, AML i Compliance.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze procesowej i korporacyjnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych, sporów korporacyjnych, reprezentacji przed sądami powszechnymi, dochodzeniu roszczeń, należności i odszkodowań oraz obsługi grup kapitałowych i spółek deweloperskich.

Prowadził negocjacje, redagował umowy, a także reprezentował inwestorów i generalnych wykonawców w sporach z wykonawcami w trakcie całych procesów deweloperskich kilku inwestycji. Przeprowadził procesy dematerializacji akcji, wdrażał przepisy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz AML i Compliance. Doradzał w ramach prowadzonych postępowań karnych i karnych skarbowych oraz kontrolach prowadzonych przez Naczelników Urzędów Skarbowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Prezesa Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczył w licznych negocjacjach i mediacjach, zarówno sądowych, pozasądowych jak i z udziałem mediatora. Wspierał organy spółek kapitałowych w sporach ze wspólnikami, akcjonariuszami i inwestorami, w tym reprezentując je na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Uczestniczył w przygotowaniu spółek do restrukturyzacji i ogłoszenia upadłości oraz nadzorowaniu przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Praktyki

Spory

Przedsądowa i sądowa obsługa spraw spornych.

Zobacz więcej Zwiń

Regulacje prawne

Sprawdzone metody na dostosowanie organizacji do szybko zmieniających się wymogów prawnych.

Zobacz więcej Zwiń

Transakcje

Efektywna pomoc na każdym etapie transakcji.

Zobacz więcej Zwiń