Tomasz Wójt | Capital Legis – Kancelaria Prawno-Podatkowa

Tomasz Wójt

Adwokat

SPRAWY KARNE | PRZESTĘPCZOŚĆ BIAŁYCH KOŁNIERZYKÓW | PRZESTĘPSTWA FINANSOWE

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, głównie spraw karnych gospodarczych, reprezentując zarówno interesy oskarżonych, jak również oskarżenia. 

W ramach posiadanego doświadczenia zawodowego występował w szeregu postępowań, prowadzonych na etapie śledztwa m.in. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wydziały Przestępczości Gospodarczej jednostek Policji i Prokuratury. Reprezentował klientów w sprawach z zakresu niegospodarności menadżerskiej, prowadzenia bez zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, manipulacji instrumentami finansowymi opisanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), przywłaszczenia mienia, doprowadzenia podmiotu do upadłości z pokrzywdzeniem wierzycieli i udaremnienia egzekucji poprzez zbywanie majątku, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niekorzystnego rozporządzenia mieniem na skutek wprowadzenia w błąd (oszustwo) połączonego z praniem brudnych pieniędzy oraz prawa budowlanego.

Praktyki

Spory

Przedsądowa i sądowa obsługa spraw spornych.

Zobacz więcej Zwiń