Nieruchomości
Odbiorcy usług
W zakresie zainteresowania Kancelarii znajdują się podmioty takie jak: inwestorzy instytucjonalni i prywatni, deweloperzy komercyjni, najemcy i wynajmujący, międzynarodowe, a także lokalne instytucje finansowe, fundusze nieruchomości, właściciele nieruchomości, podmioty finansujące inwestycje, firmy o profilu budowlanym, generalni wykonawcy i projektanci oraz zarządcy nieruchomości i pośrednicy.
Obszar pomocy
Kancelaria doradza w dziedzinie transakcji nabycia i zbycia nieruchomości oraz transakcji poprzedzających sprzedaż, a także opcji nabycia oraz w związku z umowami względem prawa pierwokupu; wyróżniamy się doświadczeniem w przygotowywaniu i negocjowaniu transakcji co do najmu powierzchni komercyjnych; prowadzimy różnorodne postępowania sporne dotyczące nieruchomości, m.in. spory powstałe na gruncie umów najmu, bądź dzierżawy, wykonania gwarancji, czy roszczeń gwarancyjnych.
Atuty
Posiadamy doświadczenie na wszystkich polach prawa nieruchomości oraz w transakcjach dokonywanych na rynku nieruchomości, w transakcjach kredytowania, wynajmu zwrotnego oraz w innych formach finansowania za pośrednictwem leasingu; ocena i zmniejszanie stopnia ryzyka, negocjacje umów handlowych, w obszarze projektów odnoszących się do budownictwa spółdzielczego, kondominiów, rezydencji mieszkaniowych, hoteli, obiektów przemysłowych i biurowych, czy magazynów; uzyskanie pozwoleń administracyjnych.
Elementy wyróżniające
Nasza Kancelaria kładzie nacisk na skuteczność i kompleksowe działanie w aspekcie kosztów obsługi prawna oraz pracy zespołowej, gwarantując dobór dla klientów efektywnych środków pozwalających na rozwiązanie danego problemu.